Publisert

5. oktober 2021

Av redaksjonen

Om bloggen

REKTORATET  er ein blogg for samtale og formidling om kunstutdanning og forsking på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Rektor og prorektorar på KHiO vil på denne bloggen publisere innlegg og artiklar og drøfte emne, problemstillingar og fagområde rektoratet arbeider med.

Artiklar blir publisert på det språket bloggaren til vanleg nyttar.

På høgskolens offisielle nettstad khio.no finn du meir informasjon om KHiO, studium, forsking, formidling, strategiske planar og fagleg verksemd.

Du kan få tilsendt melding om nye innlegg på denne bloggen, nyheiter og invitasjonar til arrangement og seminar ved å abonnere på nyheitsbrevet På KHiO.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om bloggen kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef på KHiO