Publisert 6. oktober 2021

Uppdraget som rektor

När det i början av året började bli klart att det skulle utlysas ett rektorsval råkade jag, som vid den tidpunkten nyligen tillträtt som tillförordn...

Publisert 5. oktober 2021

Demystification – Artistic Research

The growing focus upon artistic research and its various, sometimes even contradictory definitions, frameworks, and expectations can be a source of a...

Publisert 4. oktober 2021

Kvalitet i utdanning på KHiO

Kvalitet i høyere utdanning er et komplekst tema som sier noe om i hvor stor grad en utdanning lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Hvordan står det så til med utdanningskvaliteten ved KHiO, i kjølvannet av en korona pandemi, NOKUT tilsyn og polariserte debatter rundt inkludering, mangfold og ytringsfrihet?

Publisert 5. september 2021

Møt rektoratet

KHiOs nye rektor Markus Degerman vil saman med Heidi Haraldsen, valt prorektor for utdanning og Camille Norment, tilsett prorektor for forsking, jobbe for dialog og å samle høgskolens fokus rundt kjerneoppgåvene forsking, utdanning og formidling.